Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap:

 

 

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dat kan?

 

 

Beëindigen van uw lidmaatschap kunt u alleen doen per email (voorkeur) of schriftelijk (mondeling wordt niet geaccepteerd en is niet rechtsgeldig).

 

Vermeld bij uw opzegging duidelijk uw naam en welke les, dit om misverstanden te voorkomen.

 

 

Beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van de volgende kalendermaand. 

 

 

Mocht u vragen hebben over uw lidmaatschap of beëindiging ervan, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.